Soubor opatření na úpravu dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v obci Veřovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Soubor opatření na úpravu dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v obci Veřovice zadávané zadavatelem Obec Veřovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Veřovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Soubor opatření na úpravu dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v obci Veřovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Soubor opatření na úpravu dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v obci Veřovice“. Předmětem stavebních prací je instalace několika technologií rozmístěných v obci Veřovice (před kulturním domem a školou a u obchodu COOP), které budou zlepšovat bezpečnost dopravy a přecházení chodců přes silnici II/483 v obci Veřovice. Předmět veřejné zakázky je dále provedení stavebních uprav na některých místech v obci, které již v dnešní době nevyhovují požadavkům pro bezpečné přecházení chodců přes silnici II/483.
Předmětem stavebních prací jsou dále všechny práce vymezené projektovou dokumentací a soupisem stavební prací, dodávek a služeb, která tvoří přílohu č. 3 Výzvy k podání nabídky.
Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233144-0; 34971000-4; 45316000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Veřovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 291 602,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 864 374,01 bez DPH (4 675 892,55 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 864 374,01 bez DPH (4 675 892,53 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

31. 5. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Marcel Pobořil

Kontaktní e-mail: poboril@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 775 021 934

Kontaktní datová schránka: 5ckb55d

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Soubor opatření na úpravu dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v obci Veřovice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap