Rekonstrukce střechy mateřské školy v obci Veřovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce střechy mateřské školy v obci Veřovice zadávané zadavatelem Obec Veřovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Veřovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce střechy mateřské školy v obci Veřovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Zastřešení MŠ Veřovice“. Předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukce střechy mateřské školy, střešní konstrukce bude tvořena dřevěnými lisovanými vazníky, uloženými na novém ocelovém rámu, který bude podepřen nadbetonovanými sloupky ze ztraceného bednění na stávající monolitické konstrukci objektu. Přesah střešní konstrukce tvořen podbitím z dřevěných palubek tl. 19 mm. Lem zakrývající mezeru mezi vazníky a stávající atikou bude proveden smrkovými fošnami tl. 40 mm zavěšeným na latích uchycených ke spodní pásnici vazníků. Střešní krytina bude provedena ocelová s PUR úpravou černé nebo antracitové barvy. Předmětem stavebních prací je dále zhotovení bleskosvodu, dešťové kanalizace, zpevněných ploch a dalších prací vymezených projektovou dokumentací a soupisem stavební prací, dodávek a služeb. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214100-1; 45421000-4; 45422000-1; 45261310-0; 45310000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Veřovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 182 200,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 880 000,- bez DPH (4 694 800,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 879 189,16 bez DPH (4 693 818,88 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

5. 6. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Marcel Pobořil

Kontaktní e-mail: poboril@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 775 021 934

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce střechy mateřské školy v obci Veřovice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap