Kanalizace a ČOV obce Veřovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kanalizace a ČOV obce Veřovice zadávané zadavatelem Obec Veřovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Veřovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kanalizace a ČOV obce Veřovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba stokové sítě splaškové kanalizace v délce cca 19 070 m včetně čerpacích stanic ČS1 – ČS7 s výtlačnými řady a ČOV pro 2 100 EO. Část řešeného záměru se dotýká Velkoplošného zvláště chráněného území – CHKO Beskydy (vyhlášena v roce 1973 výnosem MK č.j. 5373/1973) a soustavy NATURA 2000 – Evropsky významná lokalita v ČR Beskydy, kód CZ0724089 a Ptačí oblast Beskydy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2016-006203

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Veřovice, k.ú. Veřovice a k.ú. Mořkov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

178 706 000,- bez DPH (216 234 260,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

172 893 538,- bez DPH (209 201 181,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 12. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 12. 2016

Lhůta pro podání nabídek

16. 6. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AP INVESTING, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zuzana Kovářová

Kontaktní e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz

Kontaktní telefon: +420 541 426 064

Kontaktní datová schránka: mgymq28

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kanalizace a ČOV obce Veřovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace-Podmínky kvalifikace 12. 12. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace-Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 12. 12. 2016 Zobrazit
Obchodní podmínky 12. 12. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace-PD část 1 12. 12. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace-Soupis prací 12. 12. 2016 Zobrazit
Plán kontroly a zkoušek 12. 12. 2016 Zobrazit
Text-plán kontroly a zkoušek 12. 12. 2016 Zobrazit
Krycí list nabídky 12. 12. 2016 Zobrazit
Formulář pro poddodavatele 12. 12. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace-PD část 2 12. 12. 2016 Zobrazit
Vysvětlení ZD č.1 27. 12. 2016 Zobrazit
Obchodní podmínky - WORD 29. 5. 2017 Zobrazit
Vysvětlení ZD č.2 6. 6. 2017 Zobrazit
Příloha k vysvětlení ZD č.2 6. 6. 2017 Zobrazit
Vysvětlení ZD č.3 9. 6. 2017 Zobrazit
Příloha k vysvětlení ZD č.3 9. 6. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo 16. 11. 2017 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 16. 11. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo 24. 1. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo 27. 8. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 6. 6. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 4 k Smlouvě o dílo 9. 7. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 5 k Smlouvě o dílo 12. 8. 2019 Zobrazit
Dodatek č.6 k Smlouvě o dílo 14. 8. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 7 k Smlouvě o dílo 29. 8. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 8 k Smlouvě o dílo 7. 10. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 9 k Smlouvě o dílo 7. 10. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 10 k Smlouvě o dílo 13. 11. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 11 k Smlouvě o dílo 9. 1. 2020 Zobrazit
Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo 9. 1. 2020 Zobrazit
Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo 6. 2. 2020 Zobrazit
Informace o ceně uhrazené rok 2018 18. 3. 2019 Zobrazit
Informace o ceně uhrazené rok 2019 28. 2. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kanalizace a ČOV obce Veřovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ZEPRIS s.r.o. (25117947) Uchazeč 216 171 788,- Kč vč. DPH
178 654 370,- Kč bez DPH
IMOS Brno, a.s. (25322257) Dodavatel 209 201 181,- Kč vč. DPH
172 893 538,- Kč bez DPH
OHL ŽS, a.s. (46342796) Uchazeč 211 598 348,- Kč vč. DPH
174 874 670,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Kanalizace a ČOV obce Veřovice zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2018 IMOS Brno, a.s. (25322257) 30 037 993,28
24 824 787,84
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap