Chodníkové těleso Věřovice, podél silnice II/483a II/480, včetně účelového odvodnění

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Chodníkové těleso Věřovice, podél silnice II/483a II/480, včetně účelového odvodnění zadávané zadavatelem Obec Veřovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Veřovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Chodníkové těleso Věřovice, podél silnice II/483a II/480, včetně účelového odvodnění

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba chodníku a rozsah staveniště je vymezený silnicemi II/480 a II /483. Přístup na stavbu bude zajištěn z komunikací II/483 (Hodslavice - Veřovice - Frenštát pod Radhoštěm) a II/480 (Veřovice – Lubina).
Chodníkové těleso jako liniová stavba je navržena tak, aby byly zachovány jízdní pruhy silnic II/483 (Hodslavice - Veřovice - Frenštát pod Radhoštěm) a II/480 (Veřovice – Lubina), které procházejí středem obce Veřovice jako páteřní komunikace a dále bylo zajištěno bezpečné odvedení srážkové a podzemní vody ze silničního a chodníkového tělesa.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233160-8

Místo plnění veřejné zakázky

Krajnice silnic II/483 a II/480 v k.ú. Veřovcie. Podrobný soupis všech jednotlivých dotčených parcel je uveden v části A.5.1. Technická zpráva.

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 6. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 6. 2013

Lhůta pro podání nabídek

10. 7. 2013, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ITM, institut pro vzdělávání a poradenství, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: ing. Tomáš Maceček

Kontaktní e-mail: macecek@itm-institut.cz

Kontaktní telefon: +420 603 484 170

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Chodníkové těleso Věřovice, podél silnice II/483a II/480, včetně účelového odvodnění.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap