MŠ Velký Borek, energeticky úsporné větrání

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce MŠ Velký Borek, energeticky úsporné větrání zadávané zadavatelem Obec Velký Borek. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Velký Borek

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

MŠ Velký Borek, energeticky úsporné větrání

Předmět veřejné zakázky

Doplnění řízené výměny vzduchu novou vzduchotechnickou technologií s rekuperací tepla z odpadního vzduchu.Jedná se o umístění nového technologického zařízení vzduchotechniky včetně spojených stavebních úprav stávajícího objektu mateřské školy ve Velkém Borku. Ten je tvořený jedním přízemním objektem se dvěma pavilóny, propojenými jednopodlažním krčkem. Projekt řeší umístění nové technologie řízené vzduchotechniky, energeticky úsporné výměny vzduchu spojené s technologii chlazení vzduchu pro 2 pavilony.
Navržené vzduchotechnické zařízení zajistí řízenou hygienickou výměnu vzduchu v uzavřeném prostoru obou pavilonů podle nastavených parametrů vycházejících z normových požadavků pro větrání budov školských zařízení. Dále technologie řeší výměnu vzduchu v provozní místnosti kuchyně, V letním období za zvýšené vnitřní teploty v pobytových místnostech bude teplota prostředí regulována řízeným chlazením. V objektu jsou azbestocementové desky,při manipulaci s vybouranými hmotami pro VZT bude nakládáno s odpadem s obsahem azbestových vláken.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce ;45331200-8 Instalace a montáž větrání a klimatizace; 45214100-1 Stavební úpravy budov mateřských škol

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Velký Borek

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 018 101 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

11. 6. 2018, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jana Tywoniaková

Kontaktní e-mail: tywoniakova@seznam.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce MŠ Velký Borek, energeticky úsporné větrání.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap