Koncepční řešení veřejných prostor v obcích: Velký Borek, Mělnická Vrutice a Skuhrov, úprava 05/2010

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Koncepční řešení veřejných prostor v obcích: Velký Borek, Mělnická Vrutice a Skuhrov, úprava 05/2010 zadávané zadavatelem Obec Velký Borek. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Velký Borek

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Koncepční řešení veřejných prostor v obcích: Velký Borek, Mělnická Vrutice a Skuhrov, úprava 05/2010

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka na služby bude spolufinancována z EU fondů - z Operačního fondu Životní prostředí, Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny. Jejím předmětem je dodávka služeb, jejichž účelem je regenerace zeleně na veřejných prostranstvích v obci Velký Borek (v částech obce: Velký Borek, Mělnická Vrutice a Skuhrov), a to:
- provedení sadových a terénních úprav a zahradnických služeb v rozsahu, kvalitě a způsobem dle projektové dokumentace pro výběrové řízení, odborného posudku Agentury ochrany přírody a krajiny zn. 00749/PHA/2010 ze dne 23. 11. 2010 a výkazu výměr zahradnických a sadových prací (slepý rozpočet), které jsou přílohou zadávací dokumentace k veřejné zakázce
- projektové práce - dokumentace skutečného provedení díla
- geodetické práce - zaměření skutečného stavu po dokončení díla
- realizace propagačních opatření.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.velkyborek.cz/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P11V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Zahradnické služby – CPV: 77300000-3, Prořezávání stromů – CPV:

Místo plnění veřejné zakázky

Velký Borek (a v částech obce: Mělnická Vrutice a Skuhrov)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 017 730,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 9. 2011

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 9. 2011

Lhůta pro podání nabídek

22. 9. 2011, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Koncepční řešení veřejných prostor v obcích: Velký Borek, Mělnická Vrutice a Skuhrov, úprava 05/2010.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap