Hasičská zbrojnice Velké Karlovice - stavební úpravy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Hasičská zbrojnice Velké Karlovice - stavební úpravy zadávané zadavatelem Obec Velké Karlovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Velké Karlovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Hasičská zbrojnice Velké Karlovice - stavební úpravy

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy Hasičské zbrojnice Velké Karlovice specifikované v kap. 2, čl. 2.2 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace. Předmětem zakázky jsou dále bourací práce, odvoz a likvidace stavebních odpadů v souladu s platnými právními předpisy ČR, vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické práce.

Poznámka

Zakázka malého rozsahu II. kategorie na stavební práce

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je objekt Hasičské zbrojnice Velké Karlovice č.p. 14, 756 06 Velké Karlovice, katastrální území: 779016 Velké Karlovice. Soupis parcel dotčených stavbou je uveden v Projektové dokumentaci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 11. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 11. 2014

Lhůta pro podání nabídek

2. 12. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: H & B REAL, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kristýna Bogarová

Kontaktní e-mail: kristyna.bogarova@hbreal.cz

Kontaktní telefon: +420 571 499 125

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Hasičská zbrojnice Velké Karlovice - stavební úpravy.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap