Výstavba podporovaných bytů v Obci Velké Albrechtice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba podporovaných bytů v Obci Velké Albrechtice zadávané zadavatelem Obec Velké Albrechtice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Velké Albrechtice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba podporovaných bytů v Obci Velké Albrechtice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu dle vzoru smlouvy, projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její přílohy.
Jedná se o novostavbu objektu s 8 bytovými jednotkami, parkovacím stáním, zpevněnými plochami, terénními úpravami a osvětlením. Objekt svým objemem vytváří uzavřenou strukturu, polosoukromý vnitřní prostor (atrium) zajišťující sociální kontakt spolubydlících. V prostoru za domy budou umístěny soukromé předzahrádky. K jednotlivým bytům přináleží i malá privátní terasa na opačné straně domu, než je společný prostor. V rámci stavby bude provedena elektro přípojka, vodovodní přípojka, splašková kanalizace bude napojená do stávající jednotné kanalizace. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže s odpouštěním do dešťové kanalizační přípojky. Vytápění objektu bude řešeno el. přímotopy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

494524

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45100000-8, 45210000-2, 45400000-1

Místo plnění veřejné zakázky

pozemek p.č. 254/2 a p.č. 256/3 v katastrálním území Velké Albrechtice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 707 057,87 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

8 505 778,90 bez DPH (9 821 970,30 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

8 505 778,90 bez DPH (9 821 970,30 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 6. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek

11. 7. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba podporovaných bytů v Obci Velké Albrechtice.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap