Tělocvična Velké Albrechtice – Stavební práce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Tělocvična Velké Albrechtice – Stavební práce zadávané zadavatelem Obec Velké Albrechtice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Velké Albrechtice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Tělocvična Velké Albrechtice – Stavební práce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení stavby „Tělocvična Velké Albrechtice – nová sportovní hala“, dle projektové dokumentace zpracovatele Atris s.r.o., IČO 28608909. Stavba není rozdělena na stavební objekty. Stavba bude realizována jako celek. Jedná se o zbudování nové tělocvičny včetně potřebných inženýrských sítí a přístupových zpevněných ploch. Řešené území se nachází v obci Velké Albrechtice. Nová budovy tělocvičny se nachází v blízkosti stávající budovy základní školy.
Součástí stavebních prací je instalace a dodávka sportovního umělého povrchu. Stavba zahrnuje klempířské, truhlářské, tesařské a zámečnické práce, pokládku podlah, výmalbu a elektromontáže atd.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212222-8; 45260000-7; 45422000-1; 45421100-5; 45310000-3; 45430000-0; 45330000-9; 45332000-3; 45261310-0; 45321000-3

Místo plnění veřejné zakázky

na pozemcích parc. č. st. 215, 590/3, 590/4, 590/5, 590/6, 590/10, 1945/18, 2212/1, 2212/3, v k. ú. Velké Albrechtice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

26.399.226,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

1. 6. 2018, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Vojtěch Bednařík

Kontaktní e-mail: bednarik@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 732520156

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Tělocvična Velké Albrechtice – Stavební práce.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap