Poldr a úpravy DVT č. 121 Velké Albrechtice - ZRUŠENO

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Poldr a úpravy DVT č. 121 Velké Albrechtice - ZRUŠENO zadávané zadavatelem Obec Velké Albrechtice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Velké Albrechtice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Poldr a úpravy DVT č. 121 Velké Albrechtice - ZRUŠENO

Předmět veřejné zakázky

Projekt řeší výstavbu poldru a úpravu drobného vodního toku v katastrálním území obce Velké Albrechtice. Předmětem veřejné zakázky je výstavba poldru v k. ú. Velké Albrechtice. V rámci realizace akce bude provedena výstavba hráze, výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a nouzového přelivu. Dále dojde mj. i k úpravě toku pod hrází. Suchá vodní nádrž bude plnit ochrannou funkci, tj. zajistí transformaci přívalových srážek z Q100 = 3,52 m3/s na redukovanou hodnotu Qred = 1,2 m3/s. Stavbou poldru se tedy průtok sníží o cca 2,3 m3/s. Vodní nádrž bude vytvořena odkopem zeminy do požadované hloubky a násypem homogenní hráze, součástí prací je také provedení nezbytných terénních úprav a pročištění a úprava koryta před a za hrází v celkové délce cca 160 m. Bližší popis předmětu plnění - viz zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

365184

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Parcelní čísla 2575, 1159/19, 2570 a 2571 v k. ú. Velké Albrechtice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 892 649,90 bez DPH (9 550 106,38 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 10. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 10. 2013

Lhůta pro podání nabídek

30. 10. 2013, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jakub Kučera

Kontaktní e-mail: kucera@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 777 013 046

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Poldr a úpravy DVT č. 121 Velké Albrechtice - ZRUŠENO.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap