Nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 119 ve Velkých Albrechticích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 119 ve Velkých Albrechticích zadávané zadavatelem Obec Velké Albrechtice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Velké Albrechtice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 119 ve Velkých Albrechticích

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu dle vzoru smlouvy, projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její přílohy.
Primárním účelem stavby je zamezení zatékání do objektu a snížení tepelných ztrát.
Součástí stavebních prací je realizace nového fasádního kontaktního zateplovacího systému (okna již byla vyměněna) a osazení nové valbové konstrukce krovu, kdy při této příležitosti bude zároveň vestavěno využitelné zateplené podkroví, aby se účelně využilo podstřešního prostoru. Nástavbou se rozšíří dnes nevyhovující prostory obecního úřadu. Bude realizována nová střecha.
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky jsou specifikovány v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000006

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

507706

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45100000-8, 45300000-0, 45400000-1

Místo plnění veřejné zakázky

katastrální území Velké Albrechtice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 294 494,29 bez DPH (7 616 337,90 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 555 925,- bez DPH (6 722 669,30 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

6 836 584,- bez DPH (8 272 267,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 10. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 10. 2014

Lhůta pro podání nabídek

10. 11. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 702 00 Ostrava

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 119 ve Velkých Albrechticích.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap