Vybavení ZŠ a MŠ Velká Losenice II – část 3, 4, 5, 6

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybavení ZŠ a MŠ Velká Losenice II – část 3, 4, 5, 6 zadávané zadavatelem Obec Velká Losenice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Velká Losenice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybavení ZŠ a MŠ Velká Losenice II – část 3, 4, 5, 6

Předmět veřejné zakázky

Předmětem tohoto opakovaného zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem nebo více kupních smluv mezi zadavatelem a více dodavateli, jejichž předmětem je pořízení věcí (dodávka vybavení) včetně poskytnutí souvisejících nezbytných služeb spočívajících v umístění, montáži či uvedení věcí do provozu. Dodávkou vybavení je rozuměno pořízení interaktivních učebnic, výtvarných potřeb pro výuku výtvarné výchovy, pomůcek pro tělesnou výchovu a lezecké stěny pro Základní školu a Mateřskou školu Velká Losenice.
Předmětem zakázky je dodávka, doprava, montáž a instalace zboží a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů (je-li to relevantní), ověření deklarovaných technických parametrů, předvedení funkčnosti zadavateli, likvidace obalů a odpadu a zajištění bezplatného záručního servisu.
Součástí dodávky přístrojového charakteru musí být návod na obsluhu (použití) v českém jazyce v písemném vyhotovení, prohlášení o shodě, příslušná dokumentace, příp. jiné doklady, které jsou pro užívání nezbytné.
Dodavatel je povinen ukončit realizaci dodávky předávacím protokolem, z jehož obsahu bude patrné, jaké plnění bylo zadavateli poskytnuto, jak byla ověřena jeho funkčnost a s jakým výsledkem. Protokol bude opatřen datem a podpisy dodavatele i zadavatele, popř. jimi určenými osobami.
Předmět zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené legislativou a předpisy České republiky. Dodané plnění musí být bez vad faktických a právních.
Cílem realizace zakázky je modernizace výuky v ZŠ a MŠ Velká Losenice prostřednictvím vytvoření nových odborných učeben a vybavení školy interaktivní technikou a vzdělávacími programy.
Veřejná zakázka je ve smyslu § 98 zákona dělena na tyto části:
Část 3 - Interaktivní výukové programy
Předmětem této části zakázky je dodávka interaktivních učebnic, cvičení a dalších výukových programů sloužících k výuce na základní škole a v mateřské škole. Podrobněji viz technická specifikace.
Část 4 - Výtvarné potřeby
Předmětem této části zakázky je dodávka a montáž pomůcek pro výuku výtvarné výchovy (malířské a sochařské stojany, grafický lis, ….). Podrobněji viz technická specifikace.
Část 5 - Pomůcky do TV
Předmětem této části zakázky je dodávka a montáž pomůcek pro výuku tělesné výchovy (stoly na stolní tenis, trampolína, …). Podrobněji viz technická specifikace.
Část 6 - Lezecká stěna
Předmětem této části zakázky je dodávka a montáž lezecké stěny ve školní tělocvičně. Podrobněji viz technická specifikace.

Poznámka

Identifikátor zakázky: P14V00000004

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV:
Část 3 - Interaktivní výukové programy
48190000-6 Balík programů pro oblast vzdělávání
Část 4 - Výtvarné potřeby
37800000-6 Potřeby pro řemeslné a umělecké práce
Část 5 - Pomůcky do TV
37425000-3 Gymnastické trampolíny, 37461500-2 Tenisové stoly
Část 6 - Lezecká stěna
37535291-3 Stěny na šplhání, 37421000-5 Tělocvičné matrace

Předpokládaná hodnota VZ: 2 598 600 Kč bez DPH, z toho:
- část 1. VZ: 425 400 Kč bez DPH,*
- část 2. VZ: 1 620 500 Kč bez DPH,*
- část 3. VZ: 313 400 Kč bez DPH,
- část 4. VZ: 32 100 Kč bez DPH,
- část 5. VZ: 21 200 Kč bez DPH,
- část 6. VZ: 186 000 Kč bez DPH
Část 1 a 2 zakázky nejsou předmětem tohoto zadávacího řízení, uvedení jejich předpokládané hodnoty slouží pro celistvost informací.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ0042014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

viz.poznámka k veř.zakázce

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění zakázky je areál současné základní a mateřské školy v obci Velká Losenice, budova s č. p. 248, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 598 600,- bez DPH (3 144 306,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 12. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 12. 2014

Lhůta pro podání nabídek

5. 1. 2015, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: EUROGRANT Consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Jana Kotoučková, DiS.

Kontaktní e-mail: kotouckova@eurogrant.cz

Kontaktní telefon: +420 561 110 739

Kontaktní datová schránka: yan4zgg

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybavení ZŠ a MŠ Velká Losenice II – část 3, 4, 5, 6.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
3 - Informace o prohlídce místa plnění_DV_ZŠ-MŠ VL.pdf 5. 12. 2014 Zobrazit
2 - ZD_Příloha 4_Rozpočet_6_LEZECKA STENA.pdf 5. 12. 2014 Zobrazit
2 - ZD_DV-3-6_ZŠ-MŠ VL.pdf 5. 12. 2014 Zobrazit
1 - VÝZVA_DV-3-6_ZŠ-MŠ VL.pdf 5. 12. 2014 Zobrazit
2 - ZD_Příloha 4_Rozpocet_6_LEZECKA STENA.xls 5. 12. 2014 Zobrazit
2 - ZD_Příloha 4_Rozpocet_5_TV.xls 5. 12. 2014 Zobrazit
2 - ZD_Příloha 4_Rozpocet_4_VYTVARNE POTREBY.xls 5. 12. 2014 Zobrazit
2 - ZD_Příloha 4_Rozpocet_3_I-UCEBNICE.xls 5. 12. 2014 Zobrazit
2 - ZD_Příloha 3_CP-subdodavatele.doc 5. 12. 2014 Zobrazit
2 - ZD_Příloha 2_KS-DV-3-6_ZŠ-MŠ VL.doc 5. 12. 2014 Zobrazit
2 - ZD_Příloha 1_ČP dodavatele.doc 5. 12. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1_část 3_I-UČEBNICE 11. 12. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 - Příloha_specifikace interaktivních zařízení 11. 12. 2014 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky-část 3 - Interaktivní výukové programy 9. 1. 2015 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky-část 4 - Výtvarné potřeby 9. 1. 2015 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky-část 5 - Pomůcky do TV 9. 1. 2015 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky-část 6 - Lezecká stěna 16. 1. 2015 Zobrazit
Kupní smlouva_část 3 VZ_I-učebnice 16. 3. 2015 Zobrazit
Kupní smlouva_část 4 VZ_Výtvarné potřeby 16. 3. 2015 Zobrazit
Kupní smlouva_část 5 VZ_Pomůcky do TV 16. 3. 2015 Zobrazit
Kupní smlouva_část 6 VZ_Lezecká stěna 16. 3. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele_části 3-6 VZ 16. 3. 2015 Zobrazit
Informace dle § 147a ZVZ_Vybaveni II.pdf 22. 6. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap