Pohodlně a bezpečně po obci Velká Bukovina

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pohodlně a bezpečně po obci Velká Bukovina zadávané zadavatelem Obec Velká Bukovina. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Velká Bukovina

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pohodlně a bezpečně po obci Velká Bukovina

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce při výstavbě chodníku podél komunikace 2. a 3. třídy II/263 a sil. III/2637 v obci Velká Bukovina v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami tohoto zadávacího řízení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

452331610-8

Místo plnění veřejné zakázky

Velká Bukovina

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 839 655,00 bez DPH (2225982,55 Kč s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 509 618,17 bez DPH (1 826 637,99 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 513 791,29 bez DPH (1 831 687,46 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

4. 4. 2018, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Velká Bukovina

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaroslav Kucharovič

Kontaktní e-mail: obec@velka-bukovina.cz

Kontaktní telefon: 487856200

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pohodlně a bezpečně po obci Velká Bukovina.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Příloha č. 1 - Smlouva o dílo - závazný návrh 16. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 - PD 1) 16. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 - PD 2) 16. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 - PD 3) 16. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 - PD 4) 16. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 - PD 5) 16. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 - PD 6) 16. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 - PD 7) 16. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 - PD 8) 16. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 - PD 9) 16. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 - PD 10) 16. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 - PD 11) 16. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 - PD 12) 16. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 3 - výkaz výměr a soupis prací 16. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 4 - krycí list nabídky 16. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 5 a) - vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti 16. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 5b) - Seznam stavebních prací 16. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti 16. 3. 2018 Zobrazit
Protokol o otevírání obálek s nabídkami 16. 4. 2018 Zobrazit
Protokol z posouzení nabídek 16. 4. 2018 Zobrazit
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 16. 4. 2018 Zobrazit
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 16. 4. 2018 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 16. 4. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 16. 4. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo 16. 4. 2018 Zobrazit
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace 16. 3. 2018 Zobrazit
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 16. 4. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 1 k SoD 13. 12. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 30. 5. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap