Výstavba dětského hřiště v obci Velenice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba dětského hřiště v obci Velenice zadávané zadavatelem Obec Velenice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Velenice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba dětského hřiště v obci Velenice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž, resp. instalace herních prvků v obci Velenice, jejichž přesná specifikace je uvedená v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
V rámci předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel poptává níže uvedené herní prvky:
• loď (1 ks)
• lanová pyramida (1 ks)
• pružinová houpačka (1 ks)
• dětský domek (1 ks)
• kolotoč (1 ks)
• dvouhoupačka a houpacím kruhem – 2x sedačka, 1x houpací kruh („hnízdo“).
Podkladem pro realizaci předmětu plnění je dokumentace „Dětské hřiště“ zpracovaná Ing. Františkem Šafránkem, IČO: 125 19 693, se sídlem Dvořákova 679, 289 03 Městec Králové, který tvoří přílohu č. 1a této zadávací dokumentace.
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje rovněž i
• realizaci terénních úprav, vyhloubení základů, betonování základů a realizaci dopadových ploch z kačírku v rozsahu dle přílohy č. 1a této dokumentace,
• předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými normami a předpisy,
• odvoz a ekologickou likvidaci všech obalů a dalších materiálů, v nichž bude předmět plnění dodán vč. odvozu a ekologické likvidace všech obalů a materiálů používaných při vlastní montáži, v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
• dopravu veškerých herních prvků do místa plnění a jejich instalaci na místa určená zadavatelem.
Detailní popis předmětu veřejné zakázky včetně detailní specifikace s uvedením minimálních požadovaných parametrů a vlastností je obsažen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Jednotlivé herní prvky budou odpovídat specifikaci uvedené v příloze č. 1b této zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Pozemek parc. č. 105/2, nacházející se na území obce Velenice, katastrální území Velenice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

733 360,50 Kč bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

613 828 Kč bez DPH (742 731,88 Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 7. 2022

Lhůta pro podání nabídek

17. 8. 2022, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba dětského hřiště v obci Velenice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 20. 9. 2022 Zobrazit
P1a_PD 20. 9. 2022 Zobrazit
P1b_Specifikace 20. 9. 2022 Zobrazit
P2_Položkový rozpočet 20. 9. 2022 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba dětského hřiště v obci Velenice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TR ANTOŠ s.r.o. (48152587) Dodavatel 742 731,88 Kč Kč vč. DPH
613 828 Kč Kč bez DPH
Yggdrasilmont, s.r.o. (03593819) Uchazeč 886 755,76 Kč Kč vč. DPH
732 856 Kč Kč bez DPH
Hřiště hrou s.r.o. (03673073) Uchazeč 993 700,40 Kč Kč vč. DPH
821 240 Kč Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap