Výstavba podporovaných bytů v Obci Úvalno

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba podporovaných bytů v Obci Úvalno zadávané zadavatelem Obec Úvalno. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Úvalno

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba podporovaných bytů v Obci Úvalno

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu dle vzoru smlouvy, projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její přílohy.

Jedná se o novostavbu objektu se sedmi bytovými jednotkami. Každá bytová jednotka má samostatný vstup orientovaný do společného polosoukromého prostoru. Tento prostor je poté napojen na místní komunikaci.
jedná se o stavbu s jednoduchým provozním schématem, standardního typologického schématu bezbariérového přízemního bydlení. Vlastní stavba nad úrovní základů bude provedena jako dřevostavba na betonové desce. Podrobnou specifikaci stavby upravuje projektová dokumentace, která je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45100000-8, 45210000-2, 45400000-1

Místo plnění veřejné zakázky

pozemek p. č. 18/2 a p. č. 18/3v katastrálním území Úvalno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 811 511,93 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 7. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

5. 8. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 702 00 Ostrava

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba podporovaných bytů v Obci Úvalno.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap