Stavební úpravy tělocvičny při ZŠ Úvalno

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy tělocvičny při ZŠ Úvalno zadávané zadavatelem Obec Úvalno. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Úvalno

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy tělocvičny při ZŠ Úvalno

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Stavební úpravy spočívají ve výměně krovu, střechy, podlahy a některých oken ve vlastní tělocvičně včetně nezbytných souvisejících stavebních prací, ve vestavbě šatny, umývárny, klidové komory, pohotovostních WC do prostoru stávajícího skladu vedle kotelny a v celkovém zateplení dosud nezateplených částí fasády stavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

ZŠ Úvalno, Úvalno 19, 739 91 Úvalno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6.750.000,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

7 799 882,- bez DPH (9 437 858,14 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 7. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 7. 2020

Lhůta pro podání nabídek

31. 7. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Roman Tyl

Kontaktní e-mail: tyl@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420604444973

Kontaktní datová schránka: 5jxzp2t

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy tělocvičny při ZŠ Úvalno.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy tělocvičny při ZŠ Úvalno zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BDSTAV MORAVA, s.r.o. (26807947) Dodavatel 8.210.246,54 Kč vč. DPH
6 785 327,64 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap