II/439 Ústí – průtah - hranice okr. Vsetín

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce II/439 Ústí – průtah - hranice okr. Vsetín zadávané zadavatelem Obec Ústí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Ústí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

II/439 Ústí – průtah - hranice okr. Vsetín

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy výškových a šířkových poměrů a nová konstrukce živičných vrstev komunikace III/439 mezi křižovatkou se sil. II/438 až po hranici s okr. Vsetín. Celková délka úprav činí cca 5 880 m. Součástí stavby budou dále úpravy propustků a úpravy příkopů v extravilánech. V průtahu obcí Ústí dojde k úpravám přidruženého dopravního prostoru, tzn. zpevněných ploch chodníků a vjezdů, u autobusových zastávek bude vybudován přechod pro chodce včetně jeho osvětlení a bude řešena i rekonstrukce mostu pod ev. číslem 439-001 přes Opatovický potok. Součástí stavby je také nezbytná výšková úprava uličních vpustí, poklopů kanalizačních šachet, šoupat apod.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

505919

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ0002374

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce II/439 Ústí – průtah - hranice okr. Vsetín.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap