Systém odděleného sběru BRKO v obci Úsobrno

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Systém odděleného sběru BRKO v obci Úsobrno zadávané zadavatelem Obec Úsobrno. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Úsobrno

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Systém odděleného sběru BRKO v obci Úsobrno

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu s názvem „Systém odděleného sběru BRKO v obci Úsobrno“, který je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí (SFŽP ČR), Prioritní osa: 4. – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, Primární oblast podpory 4. 1 Zkvalitnění nakládání s odpady.

Předmětem veřejné zakázky je dodání 24 ks kompostérů pro domácí kompostování občanů o jednotkovém objemu min. 1 050 l, 113 ks kompostérů pro domácí kompostování občanů o jednotkovém objemu min. 900 l, 70 ks kompostérů pro domácí kompostování občanů o jednotkovém objemu min. 400 l.
Dále bude dodáno 10 ks velkoobjemových kompostérů o jednotkovém objemu 2 340 l, , které budou umístěny na pozemcích p.č. 241/55, 350/5, 350/8, 100, 867/27, 633/1, 231/10, 241/10, 900 v k.ú. Úsobrno. Tyto kompostéry budou veřejně přístupné.
V rámci veřejné zakázky bude rovněž dodán 1 ks štěpkovače pro zpracování dřevní hmoty z údržby veřejných prostranství, případně sadů a zahrad občanů s benzínovým motorem o min.výkonu stroje 9,6kW.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34928480-6, 16600000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Úsobrno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

633 247,- bez DPH (766 229,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

620 500,- bez DPH (750 805,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

13. 7. 2015, 15:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europroject

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Milana Štěpánková

Kontaktní e-mail: stepankova@europroject.cz

Kontaktní telefon: +420 776 874 794

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Systém odděleného sběru BRKO v obci Úsobrno.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo s vítězným uchazečem 30. 7. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap