KANALIZACE A ČOV ÚSILOV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce KANALIZACE A ČOV ÚSILOV zadávané zadavatelem Obec Úsilov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Úsilov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

KANALIZACE A ČOV ÚSILOV

Předmět veřejné zakázky

1. Předmětem zakázky je realizace stavby dle projektové dokumentace vypracované v 11/2019 společností Vavřička projekce s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň a zadávacích podmínek zadavatele.
2. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (3 vyhotovení).
3. Zaměření skutečného stavu po ukončení, které bude provedeno v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232420-2 stavební práce na výstavbě ČOV , 45232400-6 stavební práce na výstavbě kanalizace

Místo plnění veřejné zakázky

obec Úsilov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

18 803 187,39 bez DPH (22 751 856,74 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 11. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 11. 2020

Lhůta pro podání nabídek

16. 12. 2020, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Antonín Kavan

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Antonín Kavan

Kontaktní e-mail: kavan@astai.cz

Kontaktní telefon: 736480955

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce KANALIZACE A ČOV ÚSILOV.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 12. 11. 2020 Zobrazit
Projektová dokumentace pro realizaci stavby 12. 11. 2020 Zobrazit
Slepý rozpočet 12. 11. 2020 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap