Sportovní hřiště pro návštěvníky obce Úsilné

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sportovní hřiště pro návštěvníky obce Úsilné zadávané zadavatelem Obec Úsilné. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Úsilné

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sportovní hřiště pro návštěvníky obce Úsilné

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla – stavebních prací v rámci projektu „Sportovní hřiště pro návštěvníky obce Úsilné“, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad – Dodavatelem pro Objednatele, spočívajícího ve vybudování víceúčelového sportovního hřiště pro návštěvníky obce Úsilné, které bude zahrnovat plochy využitelné pro realizaci nejrůznějších druhů sportovních aktivit (zejména volejbal/nohejbal, tenis, malý fotbal, streetball, pozemní hokej, v zimě bruslení) a jehož součástí bude i související zázemí (oplocení, osvětlení, přístřešek s lavičkami a zamykatelnými sklady) a mobiliář (branky, mantinely, sloupky, sítě, basketbalové koše, lavičky, koše). Součástí zakázky bude také veřejné parkoviště navazující na areál víceúčelového sportovního hřiště, které bude sloužit návštěvníkům obce ke krátkodobému odstavení jejich automobilů a stání autobusů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Úsilné

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 080 000,- bez DPH (6 146 800,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 033 209,56 bez DPH (6 090 183,56 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 907 572,97 bez DPH (5 938 163,29 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 1. 2015

Lhůta pro podání nabídek

13. 2. 2015, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Úsilné

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Pavel Kašpárek

Kontaktní e-mail: starosta@usilne.cz

Kontaktní telefon: +420 387 225 017

Kontaktní datová schránka: g9abyx2

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sportovní hřiště pro návštěvníky obce Úsilné.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 3. 3. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Sportovní hřiště pro návštěvníky obce Úsilné zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SWIETELSKY stavební s.r.o. (48035599) Dodavatel 6 090 183,56 Kč vč. DPH
5 033 209,56 Kč bez DPH
Sport-Technik Bohemia s.r.o. (49618555) Uchazeč 6 123 891,12 Kč vč. DPH
5 061 067,04 Kč bez DPH
EKKL a.s. (27752771) Uchazeč 6 141 711,69 Kč vč. DPH
5 075 794,79 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap