Stavba napojení doplňujícího zdroje pitné vody a úpravny vody v Unčíně

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavba napojení doplňujícího zdroje pitné vody a úpravny vody v Unčíně zadávané zadavatelem Obec Unčín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Unčín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavba napojení doplňujícího zdroje pitné vody a úpravny vody v Unčíně

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavby napojení doplňujícího zdroje pitné vody UN-2 pro skupinový vodovod obce Unčín včetně vyzbrojení vrtu UN-2 a dále stavba nového objektu a dodávka technologie úpravny vody, která je navržena přímo nad ústím vrtu.
Stavba je členěna na 2 části:
1) napojení vrtu (SO 01 + PS 04 + VRN pro část 1)
2) úpravna vody pro snížení koncentrace radonu a arsenu (SO 02 + PS 01, 02, 03 + VRN pro část 2).
Převažujícím objemem plnění VZ jsou stavební práce (CPV 45000000-7) a dále též elektroinstalační práce (CPV 45310000-3), souhrnně lze přiřadit i souhrnný kód pro výstavbu úpraven vody (CPV 45252120-5). Součástí předmětu plnění jsou veškeré dodávky i práce charakteru služeb (zajištění revizí a provozních zkoušek, vypracování DSPS a provoz. řádu, apod.).

Externí odkaz na bližší informace

Svídnice 138

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Unčín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 880 000,- Kč bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 760 816,18 Kč bez DPH (5 760 587,58 Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 9. 2020

Lhůta pro podání nabídek

29. 9. 2020, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: RNDr. Jitka Dosoudilová

Kontaktní e-mail: ekodota@seznam.cz

Kontaktní telefon: 608077696

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavba napojení doplňujícího zdroje pitné vody a úpravny vody v Unčíně.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 14. 10. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavba napojení doplňujícího zdroje pitné vody a úpravny vody v Unčíně zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
PP-GROUP.cz s.r.o. (288 299 13) Dodavatel 5 760 587,58 Kč Kč vč. DPH
4 760 816,18 Kč Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap