Úprava rybníků a toku Říčí v Rybníčku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Úprava rybníků a toku Říčí v Rybníčku zadávané zadavatelem Obec Újezd. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Újezd

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Úprava rybníků a toku Říčí v Rybníčku

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o rekonstrukci (regeneraci a revitalizaci) dvou stávajících rybníků se vznikem mokřadní litorální zóny a regenerace části drobného vodního toku Říčí včetně obnovy zeleně kolem těchto rybníků a toku. Rozsah prací je určen 2-mi projektovými dokumentacemi zpracovanými Ing. Petrem Götthansem, Kosmonautů 7, 779 00 Olomouc v pod zakázkovým číslem 331/9 a 358/10 a především výkazy výměr

Poznámka

Identifikátor na předchozím profilu: P13V00006573

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000009

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

237632

Podrobná charakteristika zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 179 283,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 9. 2013

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Úprava rybníků a toku Říčí v Rybníčku.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení výběrového řízení 30. 9. 2013 Zobrazit
Výzva 30. 9. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace - titulní list 30. 9. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace - textová část 30. 9. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace - kvalifikace 30. 9. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace - krycí list 30. 9. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace - subdodavatelé 30. 9. 2013 Zobrazit
Výkaz výměr 30. 9. 2013 Zobrazit
PD - Rybník náves 30. 9. 2013 Zobrazit
PD - Rybník za uličkou 30. 9. 2013 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 23. 10. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo 13. 11. 2013 Zobrazit
Příloha smlouvy o dílo 1 13. 11. 2013 Zobrazit
Příloha smlouvy o dílo 2 13. 11. 2013 Zobrazit
Příloha smlouvy o dílo - harmonogram 13. 11. 2013 Zobrazit
Příloha smlouvy o dílo - rozpočet 1 13. 11. 2013 Zobrazit
Příloha smlouvy o dílo - rozpočet 2 13. 11. 2013 Zobrazit
Příloha smlouvy o dílo - rozpočet 3 13. 11. 2013 Zobrazit
Příloha smlouvy o dílo - rozpočet 4 13. 11. 2013 Zobrazit
Příloha smlouvy o dílo - rozpočet 5 13. 11. 2013 Zobrazit
Příloha smlouvy o dílo - rozpočet 6 13. 11. 2013 Zobrazit
Příloha smlouvy o dílo - rozpočet 7 13. 11. 2013 Zobrazit
Příloha smlouvy o dílo - rozpočet 8 13. 11. 2013 Zobrazit
Příloha smlouvy o dílo - rozpočet 9 13. 11. 2013 Zobrazit
Příloha smlouvy o dílo - rozpočet 10 13. 11. 2013 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 18. 11. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap