Přestavba bývalé ZDŠ v Újezdě na komunitní dům seniorů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přestavba bývalé ZDŠ v Újezdě na komunitní dům seniorů zadávané zadavatelem Obec Újezd. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Újezd

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přestavba bývalé ZDŠ v Újezdě na komunitní dům seniorů

Předmět veřejné zakázky

Rekonstruovaný objekt dříve sloužil jako základní devítiletá škola, čemuž odpovídá stávající uspořádání a vybavení budovy (třídy, hygienické zázemí, menší kabinety). Přestavbou budovy bude uvnitř budovy vytvořeno 10 samostatných jednopokojových bytů určených pro seniory, nově tedy budova bude využívána k bydlení. Součástí budovy budou i společenské prostory určené pro vzájemné setkávání obyvatel bytů, venkovní úpravy (vjezd, chodníky, oplocení atd.).

Poznámka

Identifikátor na předchozím profilu: P15V00006431

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000017

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

237632

Podrobná charakteristika zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 958 534,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 10. 2015

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přestavba bývalé ZDŠ v Újezdě na komunitní dům seniorů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva 2. 10. 2015 Zobrazit
Zadávací dokumentace 2. 10. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 - krycí list 2. 10. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 - krycí list (el. podpis) 2. 10. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 - PD 2. 10. 2015 Zobrazit
Příloha č. 3 - Výkaz výměr 2. 10. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4 - ČP o splnění ZKP a PKP 2. 10. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4 - ČP o splnění ZKP a PKP (PDF) 2. 10. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5 - ČP o splnění TKP 2. 10. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5 - ČP o splnění TKP (PDF) 2. 10. 2015 Zobrazit
Příloha č. 6 - subdodavatelé 2. 10. 2015 Zobrazit
Příloha č. 6 - subdodavatelé (PDF) 2. 10. 2015 Zobrazit
Příloha č. 7 - Technická specifikace 2. 10. 2015 Zobrazit
Příloha č. 7 - Technická specifikace (PDF) 2. 10. 2015 Zobrazit
Obchodní podmínky 2. 10. 2015 Zobrazit
Návrh smlouvy 2. 10. 2015 Zobrazit
Návrh smlouvy (PDF) 2. 10. 2015 Zobrazit
Prohlídka na místě 2. 10. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 6. 10. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 2 9. 10. 2015 Zobrazit
Příloha k dodatečné informaci č. 2 9. 10. 2015 Zobrazit
Příloha k dodatečné informaci č. 2 9. 10. 2015 Zobrazit
Příloha k dodatečné informaci č. 2 9. 10. 2015 Zobrazit
Příloha k dodatečné informaci č. 2 9. 10. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 3 14. 10. 2015 Zobrazit
Příloha k dodatečné informaci č. 3 14. 10. 2015 Zobrazit
Příloha k dodatečné informaci č. 3 14. 10. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 4 21. 10. 2015 Zobrazit
Příloha k dodatečné informaci č. 4 21. 10. 2015 Zobrazit
Příloha k dodatečné informaci č. 4 21. 10. 2015 Zobrazit
Příloha k dodatečné informaci č. 4 21. 10. 2015 Zobrazit
Příloha k dodatečné informaci č. 4 21. 10. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 5 23. 10. 2015 Zobrazit
Příloha k dodatečné informaci č. 5 23. 10. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 6 5. 11. 2015 Zobrazit
Příloha k dodatečné informaci č. 6 5. 11. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 7 9. 11. 2015 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 25. 11. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 25. 11. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 25. 11. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 25. 11. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 25. 11. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 25. 11. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 8. 12. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo 8. 12. 2015 Zobrazit
Rozpis prací 1 8. 12. 2015 Zobrazit
Rozpis prací 2 8. 12. 2015 Zobrazit
Harmonogram 8. 12. 2015 Zobrazit
Příloha k SOD - Projektová dokumentace 22. 12. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap