Dokončení kanalizace Újezd, lokalita Hřbitovní

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dokončení kanalizace Újezd, lokalita Hřbitovní zadávané zadavatelem Obec Újezd. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Újezd

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dokončení kanalizace Újezd, lokalita Hřbitovní

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o dokončení stávající jednotné kanalizace v zájmovém území. Stávající užívání stavby se nemění. Základní kapacity:
Jednotná kanalizace DN 300, délky 522,50 m
Jednotná kanalizace DN 250, délky 8,00 m
Jednotná kanalizace DN 500, délky 8,00 m
Přípojky jednotné kanalizace DN 200 (na veřejném prostranství), délky 13,00 m
Přípojky jednotné kanalizace DN 150 (na veřejném prostranství), délky 189,50 m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

obec Újezd

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 791 665,- bez DPH (9.791.665,- Kč s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

9.391.799,- Kč bez DPH (11.364.077,- Kč s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

9.391.799,- Kč bez DPH (11.364.077,- Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

31. 5. 2017, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dokončení kanalizace Újezd, lokalita Hřbitovní.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dokončení kanalizace Újezd, lokalita Hřbitovní zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. (26229455) Dodavatel 11.364.077,- Kč Kč vč. DPH
9.391.799,- Kč Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap