Kulturní dům Úhřetice - stavební úpravy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kulturní dům Úhřetice - stavební úpravy zadávané zadavatelem Obec Úhřetice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Úhřetice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kulturní dům Úhřetice - stavební úpravy

Předmět veřejné zakázky

Charakteristika veřejné zakázky je dána zpracovanou projektovou dokumentací „Stavební úpravy kulturního domu se společenským sálem, Úhřetice“, ve které jsou popsány stavební práce související s rekonstrukcí kulturního domu v obci Úhřetice včetně snížení energetické náročnosti objektu prostřednictvím zateplovacích prací.

Urbanistické a architektonické řešení objektu vychází z možností stávajících konstrukcí a stávajícího tvaru objektu. Stávající objekt je půdorysně rozšířen o krytý vstup do obecního úřadu a krytý vstup s terasou
pro společenský sál. Dále je nad stávajícím přísálím navržena nástavba knihovny, zasedací místnosti
a technické místnosti vzduchotechniky. Jednotná tvarová kompozice objektu je horizontálně členěna pásy oken a na jižní fasádě tvoří výrazný horizontální prvek vystupující slunolamy, které stíní okna obecního úřadu. Barevné a materiálové členění fasád je tvořeno jednoduchou kombinací omítky a keramických obkladů soklu. Omítky jsou navrženy v kombinaci světle šedé a šedozelené barvy, obklad soklu je červenohnědý, do fasády jsou začleněna šedá plastová okna a kovové pozinkované prvky zábradlí a slunolamů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Úhřetice - kulturní dům

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 990 000,- bez DPH (12 087 900,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

2. 3. 2015, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Úhřetice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eva Baťková

Kontaktní e-mail: info@uhretice.cz

Kontaktní telefon: 725 811 964

Kontaktní datová schránka: aqha3e6

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kulturní dům Úhřetice - stavební úpravy.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap