Zpracovatel projektové dokumentace – Polyfunkční komunitní centrum v obci Tuklaty

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpracovatel projektové dokumentace – Polyfunkční komunitní centrum v obci Tuklaty zadávané zadavatelem Obec Tuklaty. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Tuklaty

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpracovatel projektové dokumentace – Polyfunkční komunitní centrum v obci Tuklaty

Předmět veřejné zakázky

• Zpracování projektové dokumentace ve stupni změna stavby před dokončením v souladu dle příslušných právních předpisů včetně všech nezbytných činností ke zpracování (dále jen „část 1“), podání žádosti a zajištění komunikace s příslušným stavebním úřadem (dále jen „část 2“)
• Zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, včetně všech nezbytných činností (dále jen „část 3“), která bude sloužit pro výběr dodavatele stavby, přičemž tato dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb, v platném znění, dále dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kterým se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
Bližší informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

250 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

24. 1. 2018, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpracovatel projektové dokumentace – Polyfunkční komunitní centrum v obci Tuklaty.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap