Energetické úspory objektu č.p. 19, obec Tuklaty

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Energetické úspory objektu č.p. 19, obec Tuklaty zadávané zadavatelem Obec Tuklaty. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Tuklaty

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Energetické úspory objektu č.p. 19, obec Tuklaty

Předmět veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu fary v obci Tuklaty, č.p. 19, ulice na Valech, parc. č. 3/1, 3/2, v k. ú. a obci Tuklaty. Stavební úpravy budou realizovány vybranými dodavateli zejména v souladu s Projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Svatavou Slepičkovou, která tvoří Přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídek, se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Český Brod, č.j. 8259/08STAV/Som ze dne 17.09.2008, které tvoří rovněž Přílohu č. 1 této Výzvy
k podání nabídek, jakož i v souladu dalšími s vyjádřeními a rozhodnutími správních orgánů a s platnými právními předpisy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45212300-9, 45300000-0, 45310000-3, 71314310-8

Místo plnění veřejné zakázky

Na Valech 19, obec a katastrální území Tuklaty

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4.774.037,- Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

9. 5. 2018, 08:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zdeněk Milota

Kontaktní e-mail: milotaz@seznam.cz, info@tuklaty.cz

Kontaktní telefon: tel.:+ 420 724 146 016

Kontaktní datová schránka: nszbkj8

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Energetické úspory objektu č.p. 19, obec Tuklaty.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap