Chodník u večerky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Chodník u večerky zadávané zadavatelem Obec Troubky. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Troubky

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Chodník u večerky

Předmět veřejné zakázky

V rámci této zakázky budou provedeny všechny stavební práce spojené s výstavbou nového chodníku k večerce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Troubky

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 5. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 5. 2019

Lhůta pro podání nabídek

10. 6. 2019, 00:00:14 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Troubky

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Radek Brázda

Kontaktní e-mail: starosta@troubky.cz

Kontaktní telefon: +420 737 260 606

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Chodník u večerky.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 22. 5. 2019 Zobrazit
Zadávací dokumentace 22. 5. 2019 Zobrazit
Krycí list nabídky 22. 5. 2019 Zobrazit
Čestné prohlášení 22. 5. 2019 Zobrazit
Návrh smlouvy o dílo 22. 5. 2019 Zobrazit
Výkaz výměr - slepý rozpočet (formát xlsx) 22. 5. 2019 Zobrazit
Společné povolení 22. 5. 2019 Zobrazit
Průvodní a souhrnná technická zpráva 22. 5. 2019 Zobrazit
Technická zpráva 22. 5. 2019 Zobrazit
Specifikace prací 22. 5. 2019 Zobrazit
Harmonogram přípravy a realizace akce 22. 5. 2019 Zobrazit
Plán kontrolních prohlídek stavby 22. 5. 2019 Zobrazit
Situace ZOV 22. 5. 2019 Zobrazit
Situační výkres širších vztahů 22. 5. 2019 Zobrazit
Katastrální situační výkres 22. 5. 2019 Zobrazit
Koordinační situační výkres 22. 5. 2019 Zobrazit
Situační výkres - stávající stav 22. 5. 2019 Zobrazit
Situace stavby 22. 5. 2019 Zobrazit
Situace stavby - příprava území 22. 5. 2019 Zobrazit
Vytyčovací schéma 22. 5. 2019 Zobrazit
seznam souřadnic 22. 5. 2019 Zobrazit
Vzorový list I 22. 5. 2019 Zobrazit
Vzorový list II 22. 5. 2019 Zobrazit
Vzorový příčný řez I 22. 5. 2019 Zobrazit
Vzorový příčný řez II 22. 5. 2019 Zobrazit
Vzorový příčný list III 22. 5. 2019 Zobrazit
Vzorový příčný řez IV 22. 5. 2019 Zobrazit
Vzorový příčný řez V 22. 5. 2019 Zobrazit
Přehledný podélný profil 22. 5. 2019 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 9. 7. 2019 Zobrazit
Smlouva o dílo 9. 7. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap