Demolice a likvidace komína na parc. č. 691/2 v katastrálním území Troubelice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Demolice a likvidace komína na parc. č. 691/2 v katastrálním území Troubelice zadávané zadavatelem Obec Troubelice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Troubelice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Demolice a likvidace komína na parc. č. 691/2 v katastrálním území Troubelice

Předmět veřejné zakázky

Dle technické specifikace „Demolice a likvidace komína na parc. č. 691/2 v k ú. Troubelice“.
Součástí předmětu plnění jsou také: doprava; zajištění energií pro stavební (demoliční práce; zřízení zařízení staveniště; odvoz a skládkovné demontovaného materiálu; ekologická likvidace odpadu; vyklizení, úklid a uvedení do původního stavu dotčených prostor a ploch; dodání veškerých atestů, certifikátů a osvědčení použitých materiálů, záručních listů a dokladů o ekologické likvidaci vzniklého odpadu.
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

190/TRO/2016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Troubelice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

415 000,- bez DPH (502 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

395 993,- bez DPH (479 151,53 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

395 993,- bez DPH (479 151,53 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 3. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 3. 2016

Lhůta pro podání nabídek

8. 4. 2016, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Troubelice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Ondřej Plačko

Kontaktní e-mail: starosta@troubelice.cz

Kontaktní telefon: 585032108

Kontaktní datová schránka: x9ebzsq

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Demolice a likvidace komína na parc. č. 691/2 v katastrálním území Troubelice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 17. 3. 2016 Zobrazit
Rozhodnutí zadavatele o nejvýhodnější nabídce 26. 4. 2016 Zobrazit
Smlouva o dílo 11. 5. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Demolice a likvidace komína na parc. č. 691/2 v katastrálním území Troubelice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BAUSET CZ, a.s. (63217139) Dodavatel 479 151,53 Kč vč. DPH
395 993,- Kč bez DPH
DAV, a.s. (00575381) Uchazeč 544 246,15 Kč vč. DPH
449 790,21 Kč bez DPH
POLANSKÝ s.r.o. (26949890) Uchazeč 539 283,92 Kč vč. DPH
445 689,19 Kč bez DPH
ATM CZ, a.s. (28488300) Dodavatel 598 798,- Kč vč. DPH
494 874,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Demolice a likvidace komína na parc. č. 691/2 v katastrálním území Troubelice zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Ing. Tomáš Jedlička (73972177)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap