Oprava hřbitovní zdi a márnice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava hřbitovní zdi a márnice zadávané zadavatelem Obec Třemešné. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Třemešné

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava hřbitovní zdi a márnice

Předmět veřejné zakázky

Výběrové řízení na stavební práce „Oprava hřbitovní zdi a márnice“ je z pohledu zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „ZVZ“) veřejnou zakázkou malého rozsahu a nepodléhá tak tomuto zákonu. Zadavatel je povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Oprava hřbitovní zdi bude spočívat v odstranění stávajícího zakrytí z AZC vlnovek a následného odsekání podmazání z cementové malty. Kamenné zdivo bude kompletně vyškrábáno a opětovně vyspárováno pomocí malty cementové. Rozpadlé části zdiva budou opětovně přezděny ze stávajícího materiálu. Dodávka kameniva není uvažována. Kamenná zeď bude ukončena betonovou stříškou vybetonovanou na stavbě. Do spodních částí stříšky bude vložena KARI síť 100/100/6. Výška kamenné zdi bude po provedení stavebních prací totožná se stávajícím stavem. Vstupní dvoukřídlá vrata budou nahrazena novými dvoukřídlými kovanými vraty o stejných rozměrech. Povrchová úprava bude v barvě grafitu. Odpad ze stavby bude likvidován na místě tomu určeném, během rozebírání AZC budou pracovníci postupovat opatrně a s materiálem bude zacházeno šetrně, aby nedocházelo ke tříštění.
Oprava hřbitovní márnice bude spočívat v odstranění stávající krytiny z AZC šablon, latí, kontralatí, fólie a bednění. Zároveň budou vyměněny poškozené prvky krovu. Stávající omítka bude kompletně otlučena. Nově bude provedena výměna poškozených částí krovu, bednění, fólie, latě a kontralatě. Nové zastřešení bude z bobrovek. Žlaby a svody budou demontovány a zpětně navráceny na objekt. Omítka fasády bude z břízolitu a hladká štuková, ve stejném provedení a členění jako stávající fasáda. Vyzrálá omítka bude opatřena fasádním nátěrem v barvě šedé a bílé. Stávající dveře a okna budou vyměněna za nové ve stejném členění a provedení jako stávající výplně otvorů s povrchovou úpravou. Stávající vyústění komína bude zakryto ocelovou stříškou proti zatékání dešťových vod. Odpad ze stavby bude likvidován na místě tomu určeném, během rozebírání AZC budou pracovníci postupovat opatrně a s materiálem bude zacházeno šetrně, aby nedocházelo ke tříštění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava hřbitovní zdi a márnice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 15. 7. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap