Nová Ves pod Přimdou – kanalizace a ČOV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nová Ves pod Přimdou – kanalizace a ČOV zadávané zadavatelem Obec Třemešné. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Třemešné

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nová Ves pod Přimdou – kanalizace a ČOV

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, v rámci realizace investiční akce „ Nová Ves pod Přimdou – kanalizace a ČOV “, spočívající ve zhotovení stavby, dodání vybavení a v provedení souvisejících stavebních prací.
Účelem stavby je umožnit řádné odkanalizování celé obce Nová Ves pod Přimdou, která je součástí správního území obce Třemešné, okres Tachov. Odkanalizování je řešeno formou oddílné kanalizace a to včetně výstavby nové čistírny odpadních vod (ČOV). V rámci stavby budou nově budovány pouze splaškové kanalizační stoky, dešťové odpadní vody z území obce budou nadále sváděny stávajícími dílčími úseky dešťové kanalizace, zakončené dvěma volnými vyústěními do náveského rybníka.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8 / Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí, 45232400-6 / Stavební práce na výstavbě kanalizace, 45232421-9 / Čistírny odpadních vod

Místo plnění veřejné zakázky

Nová Ves pod Přimdou, součást správního území obce Třemešné, okres Tachov.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 11. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 11. 2013

Lhůta pro podání nabídek

27. 11. 2013, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obecní úřad Třemešné, Třemešné - Bezděkov 16, 348 06 Přimda

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ladislav Kletečka, starosta obce Třemešné

Kontaktní e-mail: urad@obectremesne.cz

Kontaktní telefon: +420 374 796 136, mob. 724 183 675

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nová Ves pod Přimdou – kanalizace a ČOV.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 5. 11. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace 5. 11. 2013 Zobrazit
Oznámení 5. 11. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo 9. 1. 2014 Zobrazit
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 9. 1. 2014 Zobrazit
SOD - příloha č.1 5. 2. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nová Ves pod Přimdou – kanalizace a ČOV zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STAMOZA, s.r.o. (45358800) Dodavatel 7 738 540,46 Kč vč. DPH
6 395 487,98 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap