2018 Sběrný dvůr Třemešná - stavba

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce 2018 Sběrný dvůr Třemešná - stavba zadávané zadavatelem Obec Třemešná. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Třemešná

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

2018 Sběrný dvůr Třemešná - stavba

Předmět veřejné zakázky

SO 01 – Provozní objekt
Provozní objekt zajistí zázemí pro pracovníka sběrného dvoru. Bude zde umístěna kancelář pro vedení evidence odpadů, sociální zařízení (WC, umyvadlo). Provozní objekt bude využíván také jako šatna pro pracovníka sběrného dvoru a sklad ochranných pomůcek (v uzavřené skříni).

SO 02 – Oplocení
Drátěné poplastované oplocení bude umístěno po obvodu areálu sběrného dvora a jeho účelem je zabezpečeni proti vniknutí nepovolaných osob do areálu sběrného dvora a současně zabezpečeni proti „odnášení“ odevzdaných odpadů ze sběrného dvora. Součástí oploceni je vjezdová brána, která bude otevřena během otevírací doby.

IO 02 – Zpevněné plochy
Zpevněné plochy jsou určeny k rozmístění kontejnerů na jednotlivé druhy odpadů a k pohybu vozidel i pěších po ploše. Zpevněné plochy mají zabezpečit plynulý pohyb vozidel po areálu sběrného dvora a současně neznečišťovaní veřejných komunikací po výjezdu ze sběrného dvora.

IO 03 – Přípojka vody
Prostřednictvím přípojky vody bude umožněno napojení sběrného dvora na vodovod. Voda z vodovodu bude používána na splachování WC a zajištěni hygieny rukou.

IO 04 – Kanalizace
V blízkosti prostoru navrhované stavby se nenachází žádné stávající kanalizační zařízení s možností napojení splaškových odpadních vod. Splaškové vody proto budou z provozního objektu svedeny kanalizačním potrubím do jímky na vyvážení. Jímka má za účel shromažďování splaškových vod, kdy po jejím naplnění bude vyčerpána mobilním zařízením a odvezena k likvidaci na čistírnu odpadních vod.

IO 05 – Přípojka NN, elektroinstalace
Přípojka NN zabezpečí napojeni areálu sběrného dvora na elektrickou energii. Napojení umožní provoz sběrného dvoru, zejména osvětleni areálu, vytápění provozního objektu, napojení drobných spotřebičů (počítač, tiskárna, apod.) a provoz kamerového systému.

IO 06 – Kamerový systém
Kamerový systém je určen pro kontrolu areálu v době mimo provozní dobu. Bude zajišťovat dohled nad sběrným dvorem před nepovolenými návštěvníky. Záznam z kamerového systému bude ukládán na záznamové medium, případně může být dohled prováděn dálkovým přístupem oprávněnou osobou (např. starosta obce).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Třemešná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 734 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 719 800,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

16. 1. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: IDIZ CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Ivana Jurečková

Kontaktní e-mail: iva.jureckova@idiz.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce 2018 Sběrný dvůr Třemešná - stavba.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná zpráva zadavatele 19. 2. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo 19. 2. 2018 Zobrazit
Vyhodnocení zakázky Sběrný dvůr Třemešná-stavba 14. 12. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap