Stavební úpravy objektu prodejny s výstavbou nových sociálních bytů v obci Třebařov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy objektu prodejny s výstavbou nových sociálních bytů v obci Třebařov zadávané zadavatelem Obec Třebařov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Třebařov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy objektu prodejny s výstavbou nových sociálních bytů v obci Třebařov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu prodejny. Stavebními úpravami dojde k vybudování 7 sociálních bytů. V 1. NP budou vybudovány 3 bytové jednotky o dispozicích 1+kk (o ploše 35,23 m2, 28,38 m2 a 32,13 m2) a ve 2. NP budou vybudovány 4 bytové jednotky o dispozicích 2+kk (o ploše 46,4 m2, 67,49 m2, 57,39 m2 a 57,02 m2). Každá bytová jednotka bude vybavena základním vybavením). Část budovy bude rekonstruována pro účely prodejny. Součástí veřejné zakázky je i úprava venkovních ploch v bezprostřední blízkosti objektu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Třebařov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

15 900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 5. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 5. 2020

Lhůta pro podání nabídek

18. 6. 2020, 13:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy objektu prodejny s výstavbou nových sociálních bytů v obci Třebařov.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva_Třebařov 12. 5. 2020 Zobrazit
Zadávací dokumentace_Třebařov 12. 5. 2020 Zobrazit
Příloha č. 1 Kryci list nabídky 12. 5. 2020 Zobrazit
Příloha č. 2 Určení kontaktní osoby 12. 5. 2020 Zobrazit
Příloha č. 3 Projektová dokumentace 12. 5. 2020 Zobrazit
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo 12. 5. 2020 Zobrazit
Příloha č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 12. 5. 2020 Zobrazit
Příloha č. 6 Stavební povolení 12. 5. 2020 Zobrazit
Příloha č. 7 Čestné prohlášení - základní způsobilost 12. 5. 2020 Zobrazit
Příloha č. 8 Čestné prohlášení - profesní způsobilost 12. 5. 2020 Zobrazit
Příloha č. 9 Čestné prohlášení - technická kvalifikace 12. 5. 2020 Zobrazit
Příloha č. 10 Rekapitulace nabídkové ceny 12. 5. 2020 Zobrazit
Příloha č. 11 Vzor dočasného billboardu 12. 5. 2020 Zobrazit
Příloha č. 12 Vzor stálé pamětní desky 12. 5. 2020 Zobrazit
Vysvětlení/Změna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 22. 5. 2020 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 9. 6. 2020 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - PŘÍLOHA 9. 6. 2020 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 20. 8. 2020 Zobrazit
Příloha č. 1 Zpráva o posouzení nabídky Bartášek 1 jednání HK 20. 8. 2020 Zobrazit
Příloha č. 2 Zpráva o posouzení nabídky Bartášek 2 jednání HK 20. 8. 2020 Zobrazit
Příloha č. 3 Zpráva o posouzení nabídky Bartášek 3 jednání HK 20. 8. 2020 Zobrazit
Příloha č. 4 Zpráva o posouzení nabídky Bartášek 4 jednání HK 20. 8. 2020 Zobrazit
Smlouva o dílo 11. 9. 2020 Zobrazit
Smlouva o dílo - Příloha č. 3 Projektová dokumentace 11. 9. 2020 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 11. 9. 2020 Zobrazit
Dodatek č. 1 9. 11. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap