Silnice III/42820 : Traplice, průjezdní úsek so 301 – jednotná kanalizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Silnice III/42820 : Traplice, průjezdní úsek so 301 – jednotná kanalizace zadávané zadavatelem Obec Traplice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Traplice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Silnice III/42820 : Traplice, průjezdní úsek so 301 – jednotná kanalizace

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o odvodnění silnice III/42820 a s tím i spojené odkanalizování dotčené části obce Traplice, které bude součástí navrhované akce Silnice III/42820:Traplice, průjezdní úsek. Jedná
se o zastavěné území v intravilánu obce, kde budou vybudovány stoky jednotné kanalizace v krajských a místních komunikacích a v nezpevněných. Plochách, resp. zahradách. Tyto stoky budou odvádět jednak dešťové odpadní vody z nově navrhovaných dešťových vpustí silnice III/42820 a dále komunální odpadní vody z objektů přilehlých k této silnici.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Traplice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 895 198,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 11. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

5. 12. 2017, 14:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Silnice III/42820 : Traplice, průjezdní úsek so 301 – jednotná kanalizace.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap