Tichov – Novostavba tří modulárních řadových domů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Tichov – Novostavba tří modulárních řadových domů zadávané zadavatelem Obec Tichov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Tichov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Tichov – Novostavba tří modulárních řadových domů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě tří modulárních bytů dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 návrhu smlouvy o dílo a dle projektové dokumentace tvořící přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - Stavební práce; 45211340-4 – Výstavba bytových domů

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Tichov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 705 778,37 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 4. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 4. 2021

Lhůta pro podání nabídek

30. 4. 2021, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Tichov – Novostavba tří modulárních řadových domů.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap