Vybudování varovného výstražného systému ochrany před povodněmi pro obce Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybudování varovného výstražného systému ochrany před povodněmi pro obce Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem zadávané zadavatelem Obec Tichá. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Tichá

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybudování varovného výstražného systému ochrany před povodněmi pro obce Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka a instalace varovného a informačního systému obcí Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti obcí a místních částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí ze změn hladiny vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi. Dále musí systém umožňovat kontrolovat výšku vodní hladiny a v případě zvýšení neprodleně informovat dotčené orgány.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000005

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-021143

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31000000-6, 45246400-7, 48952000-6

Místo plnění veřejné zakázky

obec Tichá a obec Kunčice pod Ondřejníkem

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 460 874,- bez DPH (7 817 657,54 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

6 311 186,- bez DPH (7 636 535,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 9. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

3. 10. 2017, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybudování varovného výstražného systému ochrany před povodněmi pro obce Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap