Modernizace vnitřních prostor ZŠ a KD v Tiché

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace vnitřních prostor ZŠ a KD v Tiché zadávané zadavatelem Obec Tichá. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Tichá

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace vnitřních prostor ZŠ a KD v Tiché

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce hygienického zařízení v objektech ZŠ Tichá a KD Tichá a provedení dodávek nábytku a dalšího vybavení do těchto objektů. Zakázka je rozdělena na čtyři samostatné části a každý z uchazečů může podat nabídku na kteroukoliv z těchto čtyř částí, či nabídku na všechny části, či několik jednotlivých částí.
Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
1. část – ZŠ Tichá – stavební práce - Předmětem 1. části veřejné zakázky je rekonstrukce hygienického zařízení v objektu Základní školy v obci Tichá.
2. část – ZŠ Tichá – dodávky - Předmětem 2. části VZ je dodávka nábytku do jídelny, družiny a šaten Základní školy v obci Tichá.
3. část – Kulturní dům Tichá – stavební práce - Předmětem 3. části VZ je rekonstrukce hygienického zařízení v objektu Kulturního domu v obci Tichá.
4. část – Kulturní dům Tichá – dodávky - Předmětem 4. části VZ je dodávka nábytku do sálu včetně dodávky filmového projektoru a promítacího plátna a dále vybavení výstavní síně v objektu Kulturního domu v obci Tichá.

Poznámka

1. a 3. část VZ jsou veřejné zakázky na stavební práce.
2. a 4. část VZ jsou veřejné zakázky na dodávky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5; 39160000-1; 39150000-8; 38652120-7

Místo plnění veřejné zakázky

Tichá

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 983 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 4. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

27. 4. 2015, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Unitender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kateřina Illková Lhotská

Kontaktní e-mail: katerina.illkova.lhotska@unitender.cz

Kontaktní telefon: +420 596 245 926

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace vnitřních prostor ZŠ a KD v Tiché.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva a podrobné podmínky zadávací dokumentace vč. prohlídky míst plnění 15. 4. 2015 Zobrazit
1.část_ZŠ_st.práce_Příloha č. 1 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
1.část_ZŠ_st.práce_Příloha č. 2 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
1.část_ZŠ_st.práce_Příloha č. 3 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
1.část_ZŠ_st.práce_Příloha č. 4 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
1.část_ZŠ_st.práce_Příloha č. 5 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
1.část_ZŠ_st.práce_Příloha č. 6 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
1.část_ZŠ_st.práce_Příloha č. 7 ZD_návrh SoD 15. 4. 2015 Zobrazit
1.část_ZŠ_st.práce_ZTI_Technická zpráva 15. 4. 2015 Zobrazit
1.část_ZŠ_st.práce_Příloha č. 9 ZD_Soupis stavebních prací 15. 4. 2015 Zobrazit
1.a3.část_st.práce_Průvodní zpráva 15. 4. 2015 Zobrazit
1.a3.část_st.práce_Souhrnná technická zpráva 15. 4. 2015 Zobrazit
1.a3.část_st.práce_Technická zpráva 15. 4. 2015 Zobrazit
1.a3.část_st.práce_Technická zpráva_Elektroinstalace 15. 4. 2015 Zobrazit
2.část_ZŠ_dodávky_Příloha č. 1 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
2.část_ZŠ_dodávky_Příloha č. 2 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
2.část_ZŠ_dodávky_Příloha č. 3 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
2.část_ZŠ_dodávky_Příloha č. 4 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
2.část_ZŠ_dodávky_Příloha č. 5 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
2.část_ZŠ_dodávky_Příloha č. 6 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
2.část_ZŠ_dodávky_Příloha č. 7 ZD_návrh Kupní smlouvy 15. 4. 2015 Zobrazit
2.část_ZŠ_dodávky_Seznam dodávek a vybavení 15. 4. 2015 Zobrazit
2.část_ZŠ_dodávky_Příloha č. 9 ZD_Výkaz prací a dodávek 15. 4. 2015 Zobrazit
3.část_KD_st.práce_Příloha č. 1 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
3.část_KD_st.práce_Příloha č. 2 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
3.část_KD_st.práce_Příloha č. 3 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
3.část_KD_st.práce_Příloha č. 4 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
3.část_KD_st.práce_Příloha č. 5 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
3.část_KD_st.práce_Příloha č. 6 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
3.část_KD_st.práce_Příloha č. 7 ZD_návrh SoD 15. 4. 2015 Zobrazit
3.část_KD_st.práce_ZTI_Technická zpráva 15. 4. 2015 Zobrazit
3.část_KD_st.práce_Příloha č. 9 ZD_Soupis stavebních prací 15. 4. 2015 Zobrazit
4.část_KD_dodávky_Příloha č. 1 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
4.část_KD_dodávky_Příloha č. 2 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
4.část_KD_dodávky_Příloha č. 3 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
4.část_KD_dodávky_Příloha č. 4 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
4.část_KD_dodávky_Příloha č. 5 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
4.část_KD_dodávky_Příloha č. 6 ZD 15. 4. 2015 Zobrazit
4.část_KD_dodávky_Příloha č. 7 ZD_návrh Kupní smlouvy 15. 4. 2015 Zobrazit
4.část_KD_dodávky_Seznam dodávek a vybavení 15. 4. 2015 Zobrazit
4.část_KD_dodávky_Příloha č. 9 ZD_Výkaz prací a dodávek 15. 4. 2015 Zobrazit
2.část_Rozhodnutí o vyloučení_AMBRA-Group, s.r.o. 7. 5. 2015 Zobrazit
2.část_Rozhodnutí o vyloučení_Severomoravská stavební společnost s.r.o. 7. 5. 2015 Zobrazit
4.část_Rozhodnutí o vyloučení_Severomoravská stavební společnost s.r.o. 7. 5. 2015 Zobrazit
2.část_Rozhodnutí o vyloučení_STAVING Frýdek s.r.o. 15. 5. 2015 Zobrazit
1.část_Oznámení Rozhodnutí o výběru 15. 5. 2015 Zobrazit
2.část_Oznámení rozhodnutí o výběru 15. 5. 2015 Zobrazit
3.část_Oznámení rozhodnutí o výběru 15. 5. 2015 Zobrazit
4.část_Oznámení rozhodnutí o výběru 15. 5. 2015 Zobrazit
1.část_Smlouva o dílo vč.Přílohy č. 2 22. 5. 2015 Zobrazit
1.část_Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 22. 5. 2015 Zobrazit
2.část_Kupní smlouva 22. 5. 2015 Zobrazit
2.část_Příloha č. 1 Kupní smlouvy 22. 5. 2015 Zobrazit
2.část_Příloha č. 2 Kupní smlouvy 22. 5. 2015 Zobrazit
3.část_Smlouva o dílo vč.Přílohy č. 2 22. 5. 2015 Zobrazit
3.část_Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 22. 5. 2015 Zobrazit
4.část_Kupní smlouva 22. 5. 2015 Zobrazit
4.část_Příloha č. 1 Kupní smlouvy 22. 5. 2015 Zobrazit
4.část_Příloha č. 2 Kupní smlouvy 22. 5. 2015 Zobrazit
4.část_Dodatek č. 1 1. 12. 2015 Zobrazit
1.část_Dodatek č. 1 1. 12. 2015 Zobrazit
1.část_Dodatek č. 2 1. 12. 2015 Zobrazit
3.část_Dodatek č. 1 1. 12. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap