Výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci Realizace soustavy čistíren odpadních vod v podobě DČOV v obci Těškovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci Realizace soustavy čistíren odpadních vod v podobě DČOV v obci Těškovice zadávané zadavatelem Obec Těškovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Těškovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci Realizace soustavy čistíren odpadních vod v podobě DČOV v obci Těškovice

Předmět veřejné zakázky

1. Vypracování dokumentace „Realizace soustavy čistíren odpadních vod v podobě DČOV v obci Těškovice“ v rozsahu požadovaném ve výzvě 2017 vydané SFŽP
2. Vypracování posudku dle přílohy výzvy 2017 vydané SFŽP
3. Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu DČOV a obstarání pravomocného ÚR
4. Vypracování dokumentace pro stavební povolení a obstarání pravomocného stavebního povolení
5. Vypracování dokumentace pro provádění stavby všech objektů, včetně dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a realizaci stavby
6. Provedení polohopisného a výškopisného zaměření místa stavby
7. Provedení inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71320000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Těškovice

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 400 000,- bez DPH (1 694 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci Realizace soustavy čistíren odpadních vod v podobě DČOV v obci Těškovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Podepsaná smlouva o dílo 18. 1. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap