Těškovice - soustava čistíren odpadních vod

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Těškovice - soustava čistíren odpadních vod zadávané zadavatelem Obec Těškovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Těškovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Těškovice - soustava čistíren odpadních vod

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Těškovice – soustava čistíren odpadních vod". V obci Těškovice je navrženo decentralizované čištění odpadních vod na malých čistírnách odpadních vod, které budou umístěny u všech nemovitostí v obci. Stávající kanalizace bude zrekonstruována a doplněna do rozsahu, který umožní odvedení přebytečných odpadních a dešťových vod bezpečně do recipientu, kterým je vodní tok Sezina. Dále je navržena výstavba prodloužení stávající kanalizace v celkové délce 2 460 m o průměru DN 300 a DN 400 a výstavba zásakových polí v počtu 3 ks. Všechny MDČOV jsou typem domovní biologická ČOV a všechny budou vybaveny dmychadly, sondami a monitorovacím a řídícím telemetrickým systémem. Monitorování chodu MDČOV bude probíhat po dobu 24 hodin denně. Řídící pracoviště bude všechny údaje zálohovat 365 dnů v roce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2020-009840

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232440-8, 45232421-9, 45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Těškovice

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

12. 8. 2020, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: STILT PROJECTS s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marcela Prošková

Kontaktní e-mail: m.proskova@stilt.cz

Kontaktní telefon: +420 723789023

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Těškovice - soustava čistíren odpadních vod.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Těškovice - soustava čistíren odpadních vod zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
COMMODUM, spol. s r.o. (46577238) Dodavatel 45 474 401,90 Kč vč. DPH
39 542 958,17 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap