Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Těškovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Těškovice zadávané zadavatelem Obec Těškovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Těškovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Těškovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zateplení objektu a výměna části oken spolu se souvisejícími pracemi na regulaci otopné soustavy.
V rámci stavby bude provedeno celkové zateplení objektu spočívající v zateplení obvodových stěn polystyrénem EPS 70F tl. 140mm, zateplení soklu nenasákavým extrudovaným polystyrénem XPS tl. 140 mm, zateplení střechy polystyrénem EPS 100S Stabil tl. 220mm a výměnu dosud nevyměněných oken a dveří. Zateplení obvodových stěn – systém ETICS, omítka – tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka o tl. zrna 1,5mm. Střešní krytina – bude použita PVC folie tl. 1,5mm včetně systémových klempířských prvků. Před zateplením bude provedena demontáž stávajících prvků fasády (vzduchotechnické potrubí, osvětlení, klimatizační jednotky apod.) a jejich zpětná montáž po zateplení objektu. Bude provedena úprava stávajících výlezových žebříků.
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky jsou v projektové dokumentaci a výkazech výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, projektové dokumentaci a oceněném výkaze výměr.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45100000-8, 45300000-0, 45400000-1, 45453000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Mateřská škola Těškovice, č. p. 85, 747 64 Těškovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 710 526,27 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 659 810,38 bez DPH (2 008 370,56 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 9. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 9. 2014

Lhůta pro podání nabídek

21. 10. 2014, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 702 00 Ostrava

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Těškovice.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap