Komunikace k novým rodinným domům v obci Syrovátka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Komunikace k novým rodinným domům v obci Syrovátka zadávané zadavatelem Obec Syrovátka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Syrovátka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Komunikace k novým rodinným domům v obci Syrovátka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s realizací stavby obslužné komunikace. Jedná se o stavbu místní obslužné, jednopruhové, zklidněné obousměrné komunikace pro lokalitu rodinných domů v délce úseku 350,77m, šíři komunikace 3,5 – 6,0m, pomocné parkovací pruhy šíře 2,0m a vjezdy na jednotlivé pozemky. Komunikace je navržena jako zklidněná, funkční třídy D1-obytná zóna se smíšeným pohybem motorové a pěší dopravy, jednopruhová s místy pro vyhnutí. Dopravně bude MK připojena na silnici
III/32316 dvěma novými stykovými křižovatkami. Pro zřízení připojení bude dodržena nejmenší
vzdálenost křižovatek 50 m dle ČSN 736110. Přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 6 této zadávací dokumentace (Projektová dokumentace).
Kompletní dokumentace a zadání jsou zveřejněny v elektronickém tržišti "Národní elektronický nástroj" pod číslem N006/23/V00000508 - Komunikace k novým rodinným domům v obci Syrovátka

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/

Poznámka

Kompletní dokumentace a zadání jsou zveřejněny v elektronickém tržišti "Národní elektronický nástroj" pod číslem N006/23/V00000508 - Komunikace k novým rodinným domům v obci Syrovátka

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

N006/23/V00000508

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

obec Syrovátka, k.ú. Syrovátka p.č.: 36/3 332/1.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 100 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 1. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 1. 2023

Lhůta pro podání nabídek

14. 2. 2023, 23:59:59 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: obec Syrovátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Aleš Saidl

Kontaktní e-mail: ou.syrovatka@c-box.cz

Kontaktní telefon: 725081330

Kontaktní datová schránka: uf5a7ee

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Komunikace k novým rodinným domům v obci Syrovátka.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap