Stavební úpravy domu čp. 21, 1. etapa - rekonstrukce stropů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy domu čp. 21, 1. etapa - rekonstrukce stropů zadávané zadavatelem Obec Svojšín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Svojšín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy domu čp. 21, 1. etapa - rekonstrukce stropů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce stropů v budově čp. 21 ve Svojšíně, která po provedení stavebních úprav bude sloužit jako obecní úřad a technické zázemí obce. Strop nad 1. n.p. poškozený požárem bude zcela odstraněn a místo něj bude provedena stropní konstrukce z železobetonových nosníků a lehčených betonových vložek. U stropu nad 2. n.p. budou zcela odstraněny svrchní vrstvy stropu až na stropnice a bude odstraněn podhled, svrchu stávajících stropnic bude položen záklop, použijí se stávající prkna s doplněním, na spodním líci pak bude zavěšen podhled ze sádrokartonových desek, na podhled a mezi stropnice se uloží tepelná izolace. Svrchní část stropu nad 1. p.p. včetně násypu kleneb bude kompletně odstraněna a provedena nově - nová podlaha (keramická dlažba na betonové mazanině vyztužené sítí). Dále budou v objektu zhotoveny vnitřní příčky pro nové uspořádání a bude provedeno vnitřní zateplení severní strany objektu. Rozsah prací a dodávek v měrných jednotkách je stanoven projektovou dokumentací zpracovanou p. Martinou Havířovou v měsíci lednu 2016.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Svojšín čp. 21

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

650 000,- bez DPH (786 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

609 553,- bez DPH (737 559,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

609 552,- bez DPH (737 558,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 5. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 4. 2016

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tomáš Petráň

Kontaktní e-mail: mistostarosta@svojsin.cz

Kontaktní telefon: 420 374 693 112

Kontaktní datová schránka: pudasuy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy domu čp. 21, 1. etapa - rekonstrukce stropů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 4. 5. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy domu čp. 21, 1. etapa - rekonstrukce stropů zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BKV Stavební společnost s r.o. (14704641) Dodavatel 737 559,- Kč vč. DPH
609 553,- Kč bez DPH
Západočeský STAVEX, spol. s r.o. (18230504) Uchazeč 759 206,- Kč vč. DPH
627 443,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap