Oprava místní komunikace v Nynkově

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava místní komunikace v Nynkově zadávané zadavatelem Obec Svojšín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Svojšín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava místní komunikace v Nynkově

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy úseku místní komunikace č. 20c, délky 242 m, v katastrálním území Nynkov, obci Svojšín, okres Tachov. Stávající povrch z kameniva ztmeleného asfaltem a částečně i konstrukční vrstvy budou rozryty a upraveny do požadované šířky komunikace. Na stávající upravené a zhutněné konstrukční vrstvy bude provedena vyrovnávka v objemu cca 81,1 t asfaltobetonem ACO 11. Na vyrovnávku bude položena vrstva ACO 11 v tl. 50 mm. Následně budou dosypány krajnice štěrkodrtí frakce 0/32. Podrobná specifikace a popis prací jsou uvedeny v dokumentaci vypracované Ing. Antonínem Kinkalem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, v měsíci listopadu 2018, a výkazu výměr.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Nynkov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

700 000,- Kč bez DPH (847 000,- Kč s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

678 242,30 bez DPH (820 673,18 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 7. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 6. 2021

Lhůta pro podání nabídek

7. 7. 2021, 00:00:16 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Svojšín

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Tomáš Petráň

Kontaktní e-mail: obec@svojsin.cz

Kontaktní telefon: +420607677461

Kontaktní datová schránka: pudasuy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava místní komunikace v Nynkově.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Protokol 16. 7. 2021 Zobrazit
Smlouva o dílo 16. 7. 2021 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava místní komunikace v Nynkově zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
D - beton s.r.o. (25248651) Uchazeč 840 005,70 Kč Kč vč. DPH
694 219,59 Kč Kč bez DPH
HM real s.r.o. (27980693) Uchazeč 873 019,36 Kč Kč vč. DPH
721 503,60 Kč Kč bez DPH
RENVIA stavby s.r.o. (09110291) Dodavatel 820 673,18 Kč Kč vč. DPH
678 242,30 Kč Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap