„Revitalizace obecního rybníka na parc. č. 446 v k.ú. Svatý Jiří“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Revitalizace obecního rybníka na parc. č. 446 v k.ú. Svatý Jiří“ zadávané zadavatelem Obec Svatý Jiří. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Svatý Jiří

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Revitalizace obecního rybníka na parc. č. 446 v k.ú. Svatý Jiří“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajícího rybníku na st.p.č. 446, 447/2 vše v katastrálním území Svatý Jiří 707601 v majetku zadavatele a dále na pozemcích ve vlastnictví zadavatele.
Předmětem plnění zakázky je kompletní provedení stavebních prací, dodávek a souvisejících služeb v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací (dále jen „Projektová dokumentace“). Projektová dokumentace je Přílohou č. 4 výzvy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 6. 2020

Lhůta pro podání nabídek

5. 8. 2020, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AXIOM engineering s.r.o., Pernerova 168, Pardubice

Kontaktní e-mail: limbersky@axiomcz.eu

Kontaktní telefon: 774 708 869 nebo 777 608 869.

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Revitalizace obecního rybníka na parc. č. 446 v k.ú. Svatý Jiří“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 30. 6. 2020 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap