Zadávací dokumentace

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce „Multifunkční hřiště ve Svatém Jiří, parc. č. 449/2“ zadávané zadavatelem Obec Svatý Jiří.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Zadávací dokumentace

Popis informace či souboru

Přílohy k zadávací dokumentaci
Součástí zadávací dokumentace jsou tyto Přílohy (ke stažení na adrese https://www.uschovna.cz/zasilka/ODW9DIN9PUD5U3N4-KG6/):
Příloha č. 1: Projektová dokumentace včetně výkazu výměr
Příloha č. 2: Obchodní podmínky ve formě textu návrhu smlouvy o dílo
Příloha č. 3: Formuláře pro zpracování nabídky

Datum uveřejnění

9. 7. 2019

Externí odkaz

http://www.svaty-jiri.cz/verejne-zakazky

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap