Protokol o otevírání obálek

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce „Multifunkční hřiště ve Svatém Jiří, parc. č. 449/2“ zadávané zadavatelem Obec Svatý Jiří.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Protokol o otevírání obálek

Popis informace či souboru

Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
„Multifunkční hřiště ve Svatém Jiří, parc. č. 449/2“

Datum uveřejnění

23. 7. 2019

Externí odkaz

http://www.svaty-jiri.cz/images/Protokol_Jiri.pdf

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap