„Multifunkční hřiště ve Svatém Jiří, parc. č. 449/2“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Multifunkční hřiště ve Svatém Jiří, parc. č. 449/2“ zadávané zadavatelem Obec Svatý Jiří. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Svatý Jiří

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Multifunkční hřiště ve Svatém Jiří, parc. č. 449/2“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Multifunkční hřiště ve Svatém Jiří, parc. č. 449/2“. Rozsah předmětu veřejné zakázky je specifikován v projektové dokumentaci vypracované společností OPTIMA spol. s.r.o., IČ 150 30 709, se sídlem Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto v měsíci prosinci 2018 pod zakázkovým číslem 4414–18–3, a ve výkazu výměr. Realizace se bude řídit podmínkami stavebního povolení č.j.: Výst/1214/2019-7, spis. zn.: Výst/1214/2019/Šv, které vydal Městský úřad Choceň, odbor výstavby, dne 7. června 2019.
Součástí je dodání speciálního umělého trávníku s lajnováním pro tenis, volejbal a malou kopanou, dodání tenisových a volejbalových sloupků ALU včetně sítí a 2 ks branek 3x2 m včetně sítí.
Mezi hřišti bude zpevněná plocha ze zámkové dlažby.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.svaty-jiri.cz/verejne-zakazky

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 200 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 7. 2019

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Multifunkční hřiště ve Svatém Jiří, parc. č. 449/2“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 9. 7. 2019 Zobrazit
Protokol o otevírání obálek 23. 7. 2019 Zobrazit
Smlouva o dílo 17. 8. 2019 Zobrazit
Rozpočet 17. 8. 2019 Zobrazit
Veřejná zakázka m.r. dokončena 27. 12. 2019 Zobrazit
faktura č. 1 27. 12. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap