Oprava MK 20c ve Vřesicích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava MK 20c ve Vřesicích zadávané zadavatelem Obec Sulíkov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Sulíkov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava MK 20c ve Vřesicích

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je oprava místní komunikace č. 20c v obci Vřesice. v rozsahu prací, které zahrnují odstranění betonových panelů, očištění povrchu a odstranění nánosů na krajnicích předmětné místní komunikace. Dále budou osazeny silniční obrubníky, srovnán povrch řešené komunikace a bude provedena pokládka obrusné vrstvy asfaltobetonu. Rovněž bude provedena místní sanace neúnosného podloží. Stávající sjezdy k rodinným domům budou výškově upraveny a napojeny na místní komunikaci. Okraje komunikace budou zpevněny asfaltovým recyklátem. Pro zvýšení ekologického přínosů celé akce bude provedena výstavba zeleně (Příloha č. 9 – prvek ekologického přínosu). Svod dešťové vody z předmětné místní komunikace bude zajištěn přirozenou cestou do přilehlého pásu zelené a následně do místního potoka, který protéká souběžně s dočasnou komunikací.

Externí odkaz na bližší informace

Náměstí Svobody, 45

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

obec Sulíkov

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 261 084,03 bez DPH (1 525 911,68 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 8. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 8. 2022

Lhůta pro podání nabídek

15. 8. 2022, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CETKOVSKY s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Martin Cetkovský

Kontaktní e-mail: cetkovsky.martin@seznam.cz

Kontaktní telefon: 724775200

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava MK 20c ve Vřesicích.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 20. 9. 2022 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava MK 20c ve Vřesicích zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
COLAS CZ, a.s. (26177005) Dodavatel 1 525 911,68 Kč vč. DPH
1 261 084,03 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap