Oprava části Vambeřické cesty

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava části Vambeřické cesty zadávané zadavatelem Obec Suchý Důl. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Suchý Důl

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava části Vambeřické cesty

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zejména zajištění stavebních prací na opravě a rekonstrukci části Vambeřické cesty v celkové délce cca 1000 metrů. V rámci stavebních prací se bude jednat zejména o rekonstrukci (opravu) krytu cesty. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

https://www.ppe.cz/v2/GovTenderList.aspx?cid=51e3417f-a83e-415e-ae19-032c11812ac8

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233100-0; 45000000-7; 45233160-8; 45111000-8;

Místo plnění veřejné zakázky

Dle zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 150 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 095 005,- bez DPH (2 534 956,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

20. 4. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PPE.CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Filip Haferník

Kontaktní e-mail: hafernik@ppe.cz

Kontaktní telefon: +420 595 170 938

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava části Vambeřické cesty.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava části Vambeřické cesty zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STRABAG a.s. (60838744) Dodavatel 2 534 956,05 Kč vč. DPH
2 095 005,- Kč bez DPH
ŠPELDA s.r.o. (28800125) Uchazeč 2 580 744,87 Kč vč. DPH
2 132 847,- Kč bez DPH
EUROVIA CS, a.s. (45274924) Uchazeč 2 589 588,52 Kč vč. DPH
2 140 155,80 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap