KULTURNÍ DŮM Suchý Důl – stavební úpravy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce KULTURNÍ DŮM Suchý Důl – stavební úpravy zadávané zadavatelem Obec Suchý Důl. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Suchý Důl

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

KULTURNÍ DŮM Suchý Důl – stavební úpravy

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce v objektu Kulturní dům Suchý Důl, č. p. 113, které spočívají v úpravě I. a II. nadzemního podlaží. Jedná se především o tyto práce: Demontáž obložení stěn a podlah, provedení dodatečné hydroizolace stěn podřezáním. Vybourání příček a stěny, přebourání otvorů, demontáž části výplní otvorů, vybourání ocelových zárubní demontáž schodišťových konstrukcí a likvidace této vybourané suti. Zemní práce jako jsou výkopy pro podlahové konstrukce a šatnu kulturního domu. Další stavebními práce jsou úpravy stavebních otvorů přizděním či zazděním, případně osazením překladů. Výměna stropní konstrukce, zdivo II. Nadzemního podlaží, zastřešení objektu. Zdivo šatny a zdivo příček. Zhotovení průvlaku pro zvětšení sálu. Omítky zazdívek, příček a stěny šatny a případné drobné opravy omítek. Pro zhotovení jednotlivých vrstev nových podlah se jedná o násyp a podkladní beton, izolace proti vlhkosti, tepelná izolace, cementový potěr a podlaha z dřevěných parket a dlažby. Součástí prací je rovněž rekonstrukce stávajících elektrických rozvodů a osvětlení, rekonstrukce rozvodů topení a otopných těles, úpravy zdravotechnického vybavení a odvětrání prostor I.NP včetně stavebních přípomocí, dodávka montáž čistírny odpadních vod. Podhledové konstrukce budou na části tvořeny sádrokartonovým podhledem a v části sálu a podií pohltivým zavěšeným podhledem. Předpokládá se dodávka a montáž nových výplní otvorů (hlavně vnitřních dveří a části oken). Pro přístup na podia budou zhotoveny nové schodišťové konstrukce. Na část podlah bude položena keramická dlažba, do sálu a na podia parketové vlysy. Lemováno keramickým soklem a dřevěnými lištami. Prostory soc. zařízení budou obloženy keramickým obkladem. Malba stěn bude oškrábána, opravena a opatřena novu výmalbou. Jedná se o budovu, která sestává z původní restaurace z roku 1920 a později přistavěného kulturního domu z roku 1968.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.suchydul.cz/

Poznámka

Součástí projektové dokumentace jsou také práce spojené se zateplením budovy a výměnou zdroje vytápění. Tyto práce nejsou součástí výběrového řízení. Jedná se především o tyto práce:
1. Dodatečné zateplení obvodových stěn
2. Výměna vstupních dveří (ve výpisu dveří pol. 1 a 6)
3. Výměna stávajících dřev. Oken za plastová (ve výpisu oken označení A, B, C a 1 ks D)
4. Dodatečné zateplení stropu
5. Zateplení stěny mezi vytápěným sálem a nevytápěným půdním prostorem
6. Změna zdroje vytápění-tepelné čerpadlo
Tyto práce budou součástí další etapy výstavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45220000-5

Místo plnění veřejné zakázky

č. p. 113, k. ú. 759333 Suchý Důl, stavební parcela č. 151/1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 900 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 416 031,58 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 5. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 5. 2014

Lhůta pro podání nabídek

5. 6. 2014

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michal Kudrnáč

Kontaktní e-mail: michal.kudrnac@centrumrozvoje.eu

Kontaktní telefon: 491 451 136, 774 578 102

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce KULTURNÍ DŮM Suchý Důl – stavební úpravy.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap